Политика за поверителност

  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Чл. 23. (1) ПРОДАВАЧЪТ предприема мерки за защита на личните данни на КУПУВАЧА, съгласно Закона за защита на личните данни, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), и Закона за електронната търговия.


(2) От съображения за сигурност на личните данни на КУПУВАЧИТЕ, ПРОДАВАЧЪТ ще предоставя информация относно осъществените поръчки само на Основния електронен адрес, по смисъла на настоящите Общи условия.


(3) При посещение на Интернет страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и поръчка, ПРОДАВАЧЪТ информира всички лица за обстоятелствата по чл. 13 и 14 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679 и предоставя информация за правата им в процеса на обработка на личните им данни.


Чл. 24. (1) КУПУВАЧЪТ се съгласява данните му да бъдат обработвани от ПРОДАВАЧА  с цел изпълнение на поръчките в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и с цел изпълнение на поръчката. КУПУВАЧЪТ се ангажира да гарантира неприкосновеността на данни и нейната дисеминация единствено при условията на чл. 6 от Регламент 2016 / 679, доколкото субектът на личните данни е дал съгласие за това.


(2) При всяко ползване и/или регистриране на акаунт на Интернет страницата https://badizdrav.bg/ ПРОДАВАЧЪТ приема, че КУПУВАЧЪТ се съгласява, посредством натискане на бутона „ПРИЕМАМ“, данните, които е предоставил в процеса на регистрация, да бъдат обработвани от ПРОДАВАЧА и че същите са верни, пълни, дадени доброволно и не нарушават чужди права.


Чл. 25. С приемането на настоящите Общи условия КУПУВАЧЪТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.


Чл. 26. (1) Във всеки момент, ПРОДАВАЧЪТ има право да изисква от КУПУВАЧЪТ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 


(2) В случай че по някаква причина КУПУВАЧЪТ е забравил или изгубил своите име и парола, ПРОДАВАЧЪТ има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.XII.УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, БИСКВИТКИ И РЕКЛАМА


Чл. 27. (1) Цялата информация, публикувана в Интернет страницата https://badizdrav.bg/, е собственост на „БЪДИЗДРАВ.БГ” ООД, в т.ч. снимки и описания на продукти. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към сайта https://badizdrav.bg/. Забранява се копирането на текстове от https://badizdrav.bg/ и поставянето им в други уебсайтове и електронни магазини, без писмено съгласие на „БЪДИЗДРАВ.БГ” ООД или без да се цитира източникът, посредством поставянето на линк към Интернет страницата на ПРОДАВАЧА, ведно със следния текст: „Източник: ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН „БЪДИЗДРАВ.БГ” ООД 


(2) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Интернет страницата на ПРОДАВАЧА (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на ПРОДАВАЧА и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.


Чл. 28. (1) С цел улеснение ползването на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, същият използва т.нар. „Бисквитки” (Cookies). Бисквитките (cookies) са файлове, които се съхраняват временно на твърдия (hard) диск на КУПУВАЧА и позволяват на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН да разпознае компютъра на КУПУВАЧА при следващо посещение на  Интернет страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.


(2) Google Adwords ремаркетинг реклама. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН използва ремаркетинг рекламна услуга на Google. Това означава, че при посещение на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, Google получава информация за посещението и след това изпраща реклами до КУПУВАЧА в сайтовете, които последният посещава. Доставчици от трети страни, включително Google, използват бисквитки, за да събират информацията за посещенията на КУПУВАЧА, и я използват, за да визуализират реклами на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в рекламните си площадки. КУПУВАЧИТЕ на сайта могат да се откажат от използването на „бисквитки“ от Google и доставчици от трети страни на страницата за отказване на Инициативата за мрежова реклама http://www.networkadvertising.org/choices/.


(3) Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies). ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН използва бисквитки за запаметяване на информация за отчитане на ефективността на сайта и рекламите по демографски признак, интереси, продължителност на сесиите и т.н. Интернет страницата https://badizdrav.bg/ използва Google Analytics - услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc. Google Analytics използва бисквитки, както и файлове, съхранявани на компютъра на КУПУВАЧА, за да се направи възможен анализ на използването на сайта. Цялата тази информация се използва от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН единствено за статистически цели и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва.


(4) КУПУВАЧЪТ може да контролира и/или изтрива бисквитки, когато пожелае. За повече информация вижте AllAboutCookies.org. КУПУВАЧЪТ може да изтрие всички бисквитки, които вече са запазени на съотвения компютър, а също така може да настрои повечето браузъри да ги блокират. Ако това бъде направено обаче, може да се наложи КУПУВАЧЪТ ръчно да настройва някои параметри всеки път, когато посещава даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може Интернет страницата да работи, но допринася за по-ефективното му използване.


(5) При посещенията на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, КУПУВАЧЪТ използва генерираната информация основно за статистически цели. Това позволява на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН постоянно да оптимизира и променя сайта според изискванията и интересите на КУПУВАЧИТЕ. Използването на генерираната информация за статистически цели не е свързано с администрирането на лични данни.